Printervriendelijke versie

Wat is het verloop van de ziekte?

Een basaalcelcarcinoom is goed te behandelen en zaait vrijwel nooit uit.

Hoewel een basaalcelcarcinoom niet levensbedreigend is, gaat het niettemin om een tumor (huidkanker). Er is sprake van een woekering die aanzienlijke schade kan veroorzaken aan de huid, bijvoorbeeld bij neus, oog of oor. Vooral omdat basaalcelcarcinomen zich vaak voordoen in iemands gezicht, kan dit tot grote cosmetische problemen leiden. En dat is dan niet zo maar een schoonheidskwestie. Beschadiging van het gezicht heeft voor de meeste mensen die het overkomt ook een grote psychische uitwerking.

Zelf controleren
Wanneer er een basaalcelcarcinoom wordt geconstateerd, bestaat de kans dat er nog meer gevonden worden. Mensen bij wie een basaalcelcarcinoom is weggehaald, lopen het risico, dat zich in de jaren daarna opnieuw basaalcelcarcinomen ontwikkelen. 
Bij 'ongeveer 40 tot 50% van de patiënten wordt er binnen 5 jaar opnieuw één of meerdere basaalcelcarcinomen ontdekt, op een andere plaats. De kans op een recidief (het behandelde basaalcelcarcinoom komt terug op de oorspronkelijke plaats) hangt af van de therapie die werd toegepast. Vanwege het herhalingsgevaar na de behandeling is het van belang de huid zelf heel regelmatig te blijven onderzoeken. Niet alleen op de eerder behandelde plaats, maar de gehele huid. Nacontrole van basaalcelcarcinomen is in 2008 afgeschaft; uitzondering hierop zijn mensen met een sterk door de zon beschadigde huid.

Bron: Stichting Melanoom