Printervriendelijke versie

Wat is basaalcelcarcinoom?

Basaalcelkanker wordt in medische termen ook wel basaalcelcarcinoom genoemd. Het basaalcelcarcinoom is de meest voorkomende vorm van huidkanker. Het ontstaat meestal op veelvuldig aan de zon blootgestelde delen van de huid. Basaalcelcarcinoom groeit erg langzaam, zaait (vrijwel) nooit uit en is daarom zelden levensbedreigend. Een op de vijf à tien mensen in Nederland ontwikkelt in de loop van zijn leven een basaalcelcarcinoom. Vroeger werden basaalcelcarcinomen vooral gezien bij ouderen. Tegenwoordig komen basaalcelcarcinomen steeds vaker voor bij jongere mensen, al vanaf het 30e levensjaar. Dit komt door toename van blootstelling aan zonlicht.

Er bestaan verschillende vormen basaalcelcarcinoom:

1. Oppervlakkig (ofwel superficieel) groeiend BCC: een oppervlakkige vorm die kan lijken op
    eczeem, meestal op de ledematen en de romp

2. Solide (nodulair) groeiend BCC: een enkel knobbeltje, meestal in het gezicht

3. Sprieterig groeiend BCC: een vorm die erg lijkt op een litteken (cicatricieel type BCC, ook wel
    morphea-type genoemd).

Het oppervlakkig BCC en het solide BCC komen het meest voor.