Printervriendelijke versie

Voorkómen basaalcelcarcinoom

Basaalcelcarcinoom is vaak het gevolg van te veel blootstelling aan UV-straling. Bescherming tegen overmatige blootstelling aan de zon is daarom van groot belang.

Hoe kun je verstandig zonnen?

  • Bescherm je huid met beschermende kleding, een zonnehoed en zonnebril.
  • Smeer je royaal en meerdere keren per dag in met een anti-zonnebrandmiddel met een hoge beschermingsfactor.
  • Ga niet zonnebaden tussen 11-15 uur; in die periode staat de zon op haar hoogst en is de
    UV-straling het schadelijkst.
  • Voorkom verbranding.
  • Mijd zonnebanken. Als je toch een zonnebank bezoekt, vraag dan om persoonlijk advies en gebruik een beschermende crème.