Printervriendelijke versie

Fotodynamische therapie (PDT)

Hierbij wordt een speciale crème op de aangedane huid gesmeerd. Deze crème moet enkele uren afgedekt intrekken en zorgt ervoor dat de beschadigde cellen gevoelig worden voor licht. Na enkele uren wordt de huid belicht met een speciale lamp om de beschadigde cellen kapot te maken. Deze behandeling vindt plaats in het ziekenhuis of de dermatologie-kliniek en neemt een halve dag in beslag (dagbehandeling).
Fotodynamische therapie wordt door de meerderheid van de patiënten als pijnlijk ervaren.